Home » Ontdek IMBIT » Werking

Werking

IMBIT vzw bestaat uit een partnerstructuur, een Raad van Bestuur en een algemene vergadering. De partnerstructuur is onderverdeeld in zeven werkdomeinen, die elk een eigen eindverantwoordelijke – de partner – heeft. Elke student HIB kan lid worden van één van deze domeinen. Dit laat hen de mogelijkheid om actief mee te werken én verantwoordelijkheid te nemen in de organisatie van diverse activiteiten. Zo kan elke student zijn steentje bijdragen aan IMBIT vzw! De partner begeleidt en stuurt de studenten en neemt de finale eindbeslissingen.

Overkoepelend neemt de Executive Partner de verantwoordelijkheid op zich, bijgestaan door de Vice-Executive Partner. Zij zijn het uithangbord en aanspreekpunt naar faculteit, alumni en uiteraard jou, de student.

De Zes werkdomeinen

Event Management
Studenten krijgen de mogelijkheid om manager te worden van een bepaald event waarbij hun verantwoordelijkheidsgevoel, ondernemerszin alsook hun communicatieve vaardigheden ontwikkeld worden.

Public Relations
PR tracht bedrijven dichter bij studenten en senior partners te brengen, waardoor opportuniteiten gecreëerd worden voor alle partijen.

Web & Media
Hieronder valt als eerste het jaarlijks publiceren van een kwalitatief magazine dat naast rapporten van HIB-praktijkprojecten en interviews met zowel eerstejaarsstudenten als pas afgestudeerden ook professoren en bedrijven aan bod laat komen.

Ten tweede wordt er ook voorzien van een communicatieplatform voor studenten van eerste Bachelor tot tweede Master waarop zowel informatie omtrent activiteiten, opleiding,… als een dynamisch forum gevonden kan worden. Voorts biedt de IMBIT website de company partners de mogelijkheid om publiciteit te maken en zo naambekendheid te verwerven bij studenten, alumni en andere company partners.

Legal & Finance
Door een professionele structuur aan te nemen, bieden we juridische en financiële garanties aan de company partners en hebben studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen in het beheren van een vereniging, in ons geval een vzw. Zij zullen instaan voor het indienen van belastingsformulieren, het beheren van budgetten en rekeningen alsook voor het vinden van een evenwicht tussen kosten en opbrengsten.

Human Relations
Zij verzorgen de communicatie naar de IMBIT-leden toe en volgen de interne tevredenheid op. Zo wordt gegarandeerd dat alle leden op de hoogte zijn van de activiteiten en dat mogelijke suggesties gehoord en behandeld worden.

Sport
Het domein sport werd in het leven geroepen omdat de sportactiviteiten steeds talrijker werden binnen IMBIT. Zij zullen dan ook instaan voor de organisatie hiervan.

Zin om mee te werken? Mail naar !

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit zowel studenten/alumni als Professoren aan de Universiteit Antwerpen. Zo zetelt momenteel in de Raad van Bestuur:

  • David Bellens
  • Kim Maes
  • Vincent Wouters
  • Anne De Saeger
  • Dieter Van Nuffelen
  • Jan Verelst
  • Tim Huygh
  • Julie Bosmans
  • Tim Mees
  • Alex Van Dromme