16 juli 2015

Ontdek HIB

Handelsingenieur in de Beleidsinformatica of afgekort HIB is een bedrijfskundige, economische ingenieursopleiding met IT-accenten. De opleiding duurt vijf jaar: drie bachelorjaren en dan twee masterjaren.

Over de richting HIB bestaan wel wat misvattingen, daarom eerst in het kort wat HIB NIET is:

 • HIB is geen pure informatica richting;
 • Studenten zitten niet continu achter een scherm te programmeren;
 • Handelsingenieur in de Beleidsinformatica is niet Handelsingenieur + Beleidsinformatica. In plaats van enkele wetenschappelijke vakken krijgen studenten bedrijfskundige vakken met focus op Informatie Technologie.

Wat is HIB dan WEL? Kort samengevat:

 • Een bedrijfskundige richting met een deel IT-vakken;
 • Een richting met oog voor de moderne wereld waarin alles steeds meer geautomatiseerd wordt;
 • Een opleiding gericht op probleemoplossend denken, waarin de bedrijfseconomische oplossingen (eventueel) ondersteund kunnen worden door IT;
 • De HIB’er vormt de brug tussen hogere managers en informatici, want hij beschikt over kennis van beide domeinen (management & IT).

Studenten Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Meestal hebben startende studenten al wel gehoord van de opleiding Handelsingenieur (HI). Deze bestaat uit een sterke kwantitatieve basis, economie en accountancy, wetenschapsvakken, managementgerelateerde vakken en enkele verbredende vakken. De opleiding HIB gelijkt hier zeer hard op, met als grote verschil dat de wetenschappelijke vakken in grote mate vervangen worden door IT-gerelateerde vakken.

Bij het horen van de term informatica, wordt er vaak afgehaakt, maar het is belangrijk in te zien dat een HIB-student niet wordt opgeleid om programmeur te worden. Men leert er wél bedrijfskundige problemen op te lossen met behulp van IT. En dat is zo gek nog niet natuurlijk: we leven in een samenleving waar computers alom vertegenwoordigd zijn en die continu verder geautomatiseerd wordt. De opleiding stimuleert voornamelijk probleemoplossend denken. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het analyseren van bedrijfskundige problemen.

Vaak wordt gezegd dat de HIB’er de architect is van informatiesystemen. Informatiesystemen zijn cruciaal in de huidige economie en werking van bedrijven. Informatie moet op een efficiënte wijze verzameld, verwerkt en verspreid worden, zodanig dat de mensen aan het roer (van een land of een firma) tijdig de juiste beslissingen kunnen nemen. Maar een architect is geen metser, en zo is de HIB’er ook geen programmeur. Natuurlijk kent een goede architect ook wel iets af van bakstenen en cement en dat is niet anders voor een HIB’er en programmacode.

Handelsingenieurs en Handelsingenieurs in de Beleidsinformatica bevatten niet voor niets “ingenieur” in hun titel: de kwantitatieve basis van een HIB’er is steviger dan die van een TEW’er. De wiskunde wordt er op een dieper niveau uitgebouwd. Deze kwantitatieve basis die voornamelijk uit wiskunde en statistiek bestaat, is nodig als hulpmiddel voor het tackelen van complexe problemen.

Op het einde van de rit is de HIB’er een enorm polyvalente afgestudeerde. Het is iemand die werk kan vinden bij consultancybureaus (denk aan “the big 4” zoals KPMG) of bij technologiebedrijven zoals Microsoft, hier zal je kennis van IT en informatica zeker van pas komen.

Je kan eigenlijk in eender welk bedrijf gaan werken als bijvoorbeeld (functioneel) analist, fungerend als een Problem Solver, iemand die over veel kennis beschikt en waar de mensen naartoe komen als ze uitdagende problemen hebben die niet zomaar iedereen kan oplossen.

Vakken kenmerkend voor een HIB-student

 • Digitale Informatiesystemen
 • Grondslagen van de engineering
 • Ontwerp van informatiesystemen
 • Systeemanalyse en databanken
 • Digital Organisation
 • Programmeren
 • Bachelorproef HIB

Het volledige curriculum en een uitleg bij de bovenstaande vakken vindt u terug op de website van de Universiteit Antwerpen.